Belny Szkólny

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

IV edycja konkursu „Bëlny Szkólny”❗👩‍🏫

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2020 roku ustanowił nagrodę „Bëlny Szkólny” i przeprowadził Konkurs na wyróżniającego się swoją pracą dydaktyczną i społeczną nauczyciela języka kaszubskiego.

Celem Konkursu jest uhonorowanie nauczycieli, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do umocnienia więzi uczniów z naszą małą ojczyzną – Kaszubami. Pragniemy nagrodzić i wyróżnić szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, którzy przyczyniają się do zachowania i rozwoju języka, kultury, tożsamości kaszubskiej oraz do budowania kapitału społecznego na Pomorzu.

Mamy nadzieję, że tegoroczna IV edycja konkursu umożliwi wyłonienie i poznanie kolejnych niezwykłych osobowości – wybitnych pedagogów. Język kaszubski – jako przedmiot, którego naukę uczniowie podejmują dobrowolnie, wśród różnych oferowanych przez system oświaty możliwości musi okazywać się atrakcyjniejszy od innych, tak aby sprostać konkurencji. To właśnie nauczyciele-kaszubiści odgrywają kluczową rolę w tym, że nauczanie rodny mòwë jest atrakcyjne dla ucznia.

Dlatego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie postanowiło uhonorować nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu oraz zachowania i rozwoju języka, kultury kaszubskiej.

Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionym w konkursie „Bëlny Szkólny” odbędzie 7 września 2024 r. podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Kaszubskiej. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę uchwalenia Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425), która umożliwiła organizację nauczania języka kaszubskiego w szkołach.

Więcej informacji na: https://www.kaszubi.pl/…/iv-edycja-konkursu-belny-szkolny