Anetta Lilla Czoska

Jestem nauczycielem oligofrenopedagogiem w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni.Współpracuję ze Stowarzyszeniem Dwie Strony Medalu.Współorganizuję Akcje Charytatywne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, dlatego też zachęcam do współpracy.Zapraszam na moją stronę internetową: Warsztat pracy doradcy metodycznego orazstronę GODN www.godn.eu oraz do kontaktu mailowego: a.lilla-czoska@godn.eu

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2021r.

Zapraszam nauczycieli matematyki w szkole podstawowej na kolejne szkolenie dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w 2021r. Na spotkaniu omówimy nie tylko obowiązujące wymagania, ale również zmiany w konstrukcji arkusza egzaminacyjnego oraz przeanalizujemy zadania egzaminacyjne pod kątem obowiązujących zmian. Zapraszam do zapisów www.godn.eu/oferta

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej „SŁOWA KRZYWDZĄ! STOP HEJTOWI W SIECI”

Jury w składzie: dyrektor GODN Wojciech Jankowski, Justyna Olewińska oraz Mariusz Rozmus na posiedzeniu w dniu 22.01.2021r. w siedzibie GODN ustaliło kolejność nagród: Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy pomysłowości i pracowitości! Niech tytuł konkursu na zawsze pozostanie w Waszych sercach. Koordynator konkursu: Beata Chojnowska- Gąsiorek- nauczyciel Informatyki w Czytaj dalej…

Vademecum Dyrektora 04.02.2021 r.

„Dbanie o rozwój społeczno-emocjonalny uczniów w czasie pandemii„ Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 10:00 – 12:00. Zapisy na szkolenie: Cel główny: Celem warsztatu jest przekazanie Dyrektorom wiedzy w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego a także zapoznanie ich ze sposobami na jego stymulację. Cele szczegółowe: · pogłębienie wiedzy Dyrektorów w zakresie rozwoju Czytaj dalej…

Wykład dla studentów WSAiB

Oprócz naszej standardowej działalności angażujemy się też w gościnne nauczanie studentów – dziś (19 stycznia) Pan Dyrektor GODN Wojciech Jankowski poprowadził wykład dla studentów kierunku Zarządzania w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni na temat kierowania placówkami oświatowymi. Jako doświadczony wieloletni dyrektor miał do przekazania słuchaczom mnóstwo cennej teoretycznej Czytaj dalej…

Początek współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Uniwersytetem Gdańskim

W dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowskiego – dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z prof. nadzw. dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim – prorektorem ds. jakości kształcenia i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Rozmus – nauczyciel-konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Rozmowa dotyczyła możliwości podjęcia wspólnych Czytaj dalej…

Egzamin ósmoklasisty – matematyka 2021

Zapraszam na szkolenie w zakresie wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Podczas spotkania omówimy również zmiany w konstrukcji arkusza egzaminacyjnego oraz zastanowimy się nad sposobem wdrożenia tych zmiany w pracy z uczniem.  Spotykamy się w najbliższy czwartek 21 stycznia o godz. 17.00. Zapraszam do zapisów: www.godn.eu/oferta Czytaj dalej…