Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie.Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do Czytaj dalej…

Felicja Baska-Borzyszkowska

Jestem nauczycielką języka kaszubskiego w I Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Wielu z moich uczniów zdaje maturę z tego przedmiotu. Uczyłam na wszystkich etapach i różnych rodzajach szkół: podstawowa, liceum, technikum, branżowa. Jestem redaktorką publikacji kaszubskich, ich korektorką oraz współautorką podręczników do IV etapu nauczania języka kaszubskiego. Prowadziłam zajęcia dla Czytaj dalej…

Anna Kozłowska

Doradca metodyczny z zakresu wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola nr 58 w Gdyni Ekspert komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zakres konsultacji: wsparcie w konstruowaniu projektów, programów, planów pracy i scenariuszy z zakresu wychowania przedszkolnego doradztwo w sprawach związanych z awansem nauczycieli pomoc w rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli