„Kompetencje kluczowe” – warsztaty w Przedszkolu nr 50 w Gdyni

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

W dniu 9 listopada odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, poświęcone tematowi „Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej”. Spotkanie miało miejsce w Przedszkolu nr 50 w Gdyni. Podczas spotkania omówiono znaczenie oraz katalog kompetencji kluczowych. Zapoznano uczestników z  praktycznymi przykładami działań wspierających rozwój kompetencji. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych u przedszkolaków. Uczestnicy opuścili spotkanie z nowymi narzędziami i inspiracją do dalszego doskonalenia swoich umiejętności edukacyjnych. Szkolenie prowadzili doradcy metodyczni: Maria Bazaczek i Katarzyna Pawłuszyńska


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.