Upcykling dla najmłodszych

Treść podstawy programowej: Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie; wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa; ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w Czytaj dalej…

Vademecum Dyrektora w nowej formie – fotorelacja

  We wtorek 28 maja odbyło się kolejne szkolenie z Vademecum Dyrektora. Tym razem Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Centrum Nauki Experyment zorganizował nie tylko część szkoleniową teoretyczną, ale również zachęcił do uczestnictwa w części praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu eksperymentów przyrodniczych. W części pierwszej dyrektorzy wysłuchali dwóch Czytaj dalej…