Szkolenie Rady Pedagogicznej w Lęborku

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

„Wprowadzenie pojęć matematycznych w przedszkolu z elementami metody Gruszczyk –Kolczyńskiej” to temat Rady Szkoleniowej, która odbyła się w dniu 27.10. 2023 roku, w Przedszkolu nr 10 w Lęborku.

Metoda Kolczyk-Gruszczyńskiej pokazuje, że matematyka może być fascynująca i dostępna dla każdego dziecka a zabawy matematyczne mogą integrować naukę z radością, umożliwiając przedszkolakom rozwijanie kluczowych umiejętności matematycznych w kreatywny sposób.

Podczas spotkania podzielono się dobrymi praktykami, pozwalającymi w łatwy i ciekawy sposób wspomagać  rozwój kompetencji matematycznych, ćwiczyć odporność emocjonalną ,budować pozytywny obraz samego siebie w oparciu o „Dziecięcą matematykę”. W trakcie spotkania szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na nurtujące pytania nauczycieli: „Jak wspomagać dzieci w przedszkolu, aby zapobiegać niepowodzeniom szkolnych z obszaru umiejętności matematycznych”? „Co zrobić by matematyka stała się dla przedszkolaków czymś ciekawym i  inspirującym?

Dziękujemy Pani Dyrektor Przedszkola oraz Radzie Pedagogicznej za miłe przyjęcie i aktywny udział w warsztatach . Szkolenie poprowadzili doradcy metodyczni: Maria Bazaczek i Katarzyna Pawłuszyńska


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.