Budowanie odporności psychicznej dzieci przedszkolnych – warsztaty

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

Dnia 21 marca w ZSP nr 3 w Gdyni odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Budowanie odporności psychicznej dzieci przedszkolnych poprzez wykorzystanie gry rozwojowej „Głaskotki”. Dziękujemy nauczycielom za spotkanie i zaangażowanie podczas warsztatów oraz pani Ewie Baranowskiej – Jojko za prowadzenie szkolenia. Ważny temat, ważne spotkanie. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza zainspirowała wszystkich uczestników do wykorzystywania różnych gier by wspierać odporność psychiczną dzieci od najmłodszych lat. Współorganizatorem spotkania było Wydawnictwo Klett.


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.