Upcykling dla najmłodszych

Treść podstawy programowej: Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie; wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa; ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w Dowiedz się więcej…