” Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej”

W wtorek 9.11.2021r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli ,, Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej ” Kompetencje kluczowe w przedszkolu- Maria Bazaczek, Anetta Czoska Program szkolenia Czym jest kompetencja? Czy można ją utożsamiać z predyspozycją i talentem? Podstawy prawne kompetencji kluczowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – gdzie znaleźć w niej kompetencje Dowiedz się więcej…

Szkolenie „Stres w pracy. Wypalenie zawodowe”.

Dnia 5 listopada w Jastrzębiej Górze, członkinie ZNP oraz doradcy metodyczni Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Marzena Paradowska i Anna Zięba przeprowadziły szkolenie pt. ,,Stres w pracy. Wypalenie zawodowe”. Zjawisko wypalenia dotyka wszystkich grup zawodowych, jednak nauczyciele są wyjątkowo na nie narażeni, z uwagi na pracę z ludźmi. Czym jest stres Dowiedz się więcej…

Zdrowy Pomorzanin

„Profilaktyczne działania prozdrowotne szansą na rozwój pomorskiej edukacji” to konferencja pod patronem Marszałka Województwa Pomorskiego. Konferencji która odbędzie się 27.10.2021r. w sali okrągłej im. Lecha Bądkowskiego UM WP. Jednym z prelegentów będzie nasz doradca metodyczny w zakresie psychologii, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Lucyna Lewandowska. Poprowadzi również panel dyskusyjny.

Konferencja nauczycieli języka kaszubskiego

We wtorek 21 września braliśmy udział w konferencji dotyczącej nauczania języka kaszubskiego na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wydarzenie obfitowało w niezwykle wartościowe prelekcje i dyskusje. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, iż wśród ekspertów występujących przed publicznością znalazły się dwie doradczynie GODN ds. języka kaszubskiego – Pani Felicja Baska-Borzyszkowska oraz Pani Elżbieta Dowiedz się więcej…

Spotkanie metodyczne nauczycieli języka kaszubskiego

We wtorek 14 września wzięliśmy udział w spotkaniu metodycznym dla nauczycieli języka kaszubskiego. Było to pierwsze spotkanie organizowane przez GODN i naszego nowo powołanego doradcę języka kaszubskiego, Panią Felicję Baska-Borzyszkowską. Dziękujemy za zaproszenie na to bardzo wartościowe wydarzenie.

Podziękowania dla GODN

Wszyscy pracownicy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli są zawsze wrażliwi na to jak dzieje się krzywda komuś słabszemu. Zawsze są skorzy do pomagania. Pomagania takiego bezinteresownego. Robimy to często, uczestniczymy w wielu akcjach pomocowych. I chociaż nie robimy tego dla poklasku, bardzo miłe jest to jak dostrzeżone są nasze działania. Polecamy Dowiedz się więcej…

Zapraszamy na Konferencję „PoGODNy Impuls dla edukacji”

Serdecznie zapraszamy już 8 kwietnia 2021 o godz. 16:00 na Konferencję „PoGODNy Impuls dla edukacji” organizowaną przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pomysłodawczynie i osoby zaangażowane w przygotowanie wydarzenia ze strony organizacyjnej to doradcy metodyczni GODN: doradca metodyczny z Informatyki: Beata Chojnowska-Gąsiorek doradcy metodyczni z edukacji wczesnoszkolnej: Anna Zięba oraz Anetta Dowiedz się więcej…

Lucyna Lewandowska

Doradca metodyczny w zakresie psychologii. Współpracuje z placówkami i szkołami wszystkich typów. Psycholog kliniczny. Specjalista w zakresie organizacji edukacji i pomocy specjalitycznej, uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykształcenie: Studia wyższe na UG w zakresie psychologii,Psychologia kliniczna, GUM w Gdańsku,Zarządzanie w oświacie, CEN Gdańsk Psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr Dowiedz się więcej…

Beata Fiszer

Beata Fiszer Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni, egzaminatorka OKE w Gdańsku, mentorka w kursach internetowych, autorka publikacji książkowych i strony dla uczniów: Obszary tematyczne konsultacji: metodyka języka polskiego (edukacja stacjonarna i zdalna) praca z lekturą, propagowanie czytelnictwa – w tym współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży nowe technologie w pracy nauczyciela języka polskiego Dowiedz się więcej…