„Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

5 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Gdyni odbyło się szkolenie „Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Na spotkaniu zostały przedstawione zasady, metody i formy organizacyjne stosowane podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Omówiliśmy sposoby wykorzystania sprzętu sportowego w taki sposób, aby zajęcia były interesujące i bezpieczne dla wszystkich uczestników. Szkolenie poprowadził doradca metodyczny GODN Michał Olszewski.