VI Kongres Edukacja i Rozwój

W dniach 9-10 października braliśmy udział w odbywającym si.ę w stołecznym Centrum Olimpijskim VI Kongresie Edukacja i Rozwój. Dwudniowe wydarzenie obfitowało w wykłady, prelekcje, warsztaty oraz konsultacje z ekspertami z szerokiego wachlarza specjalizacji edukacyjno-pedagogicznych, prawnych, organizacyjnych, programowych oraz zarządczych. Podczas targów EXPO można było również zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami Dowiedz się więcej…

35 – lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni

W czwartek 10 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 35-lecia gdyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. Dyrektor Poradni pani Anna Kordzińska-Grabowska odebrała życzenia od zaproszonych na uroczystość gości, wśród których była między innymi Naczelnik Wydziału Edukacji, pani Krystyna Przyborowska oraz dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Dowiedz się więcej…

„Empatia w edukacji” – opiniowanie projektu dla nauczycieli

Jesteśmy miejscem, gdzie nie tylko wprowadza się nowe propozycje do oferty szkoleniowej dla nauczycieli gdyńskich, ale również opiniuje projekty innych jednostek zajmujących się podobną tematyką. W czwartek 10 października w siedzibie GODN odbyła się prezentacja projektu pt. „Empatia w edukacji” – oferty kursu skierowanego do nauczycieli pracującymi z najmłodszymi dziećmi. Dowiedz się więcej…

Badanie potrzeb edukacyjnych – kolejne wizyty w gdyńskich placówkach oświatowych

We wtorek 1 października przedstawiciele Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Komisji Oświaty odwiedzili kolejne placówki celem rozpoznania ich potrzeb edukacyjnych oraz przedstawili ofertę form doskonalenia przygotowaną przez GODN, która do tych potrzeb odnosiłaby się w najbardziej efektywny sposób. Tym razem odwiedzone zostały placówki: Gdyńska Szkoła Społeczna – dyrektor Małgorzata Kusyk, Dowiedz się więcej…

Konferencja dla nauczycieli „Profilaktyka przemocy rówieśniczej w klasie”

ZAPISY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE! Zgłoszenie udziału jest jednocześnie potwierdzeniem zapisu na konferencję – nie wysyłamy dodatkowych powiadomień. Serdecznie zapraszamy na konferencję dla nauczycieli pt: „Profilaktyka przemocy rówieśniczej w klasie – co działa, co nie działa, co szkodzi?”. Prelegentem opowiadającym o tej istotnej z punktu widzenia nie tylko nauczyciela, ale również dyrektora Dowiedz się więcej…

30 lat działania Partnera GODN – jubileusz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

  W dniach 25 – 26 września na zaproszenie dyrektor CEN w Suwałkach, Pani Lidii Kłoczko,  braliśmy udział w obchodach 30-lecia funkcjonowania Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Na dwudniowe obchody składała się uroczystość wręczenia nagród i podziękowań dla przyjaciół i pracowników placówki oraz przemówienia i gratulacje składane na ręce Pani Dowiedz się więcej…

Wspólna inicjatywa Komisji Oświaty i GODN – stałe badanie potrzeb gdyńskich placówek oświatowych

We wtorek 24 września Komisja Oświaty wraz z dyrektorem GODN złożyli wizytę w gdyńskich placówkach oświatowych. Spotkanie jest wynikiem rozmów i inicjatywy tych dwóch jednostek, którego celem jest stałe monitorowanie potrzeb szkół, zespołów oraz przedszkoli i bieżącej modyfikacji oferty szkoleniowej. W dniu dzisiejszym komisja miała przyjemność spotkać się i rozmawiać Dowiedz się więcej…