Edukacja w Akcji – kolejna edycja konferencji

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu


Jako współorganizatorzy po raz kolejny braliśmy udział w konferencji zainicjowanej przez centrum Nauki Experyment. W tym roku tematem przewodnim były innowacje i i kompetencje przyszłości oraz ich rozpowszechnienie w polskiej szkole. 

Podczas prelekcji i warsztatów wymieniliśmy doświadczenia i zapoznaliśmy się z wprowadzanymi już dziś innowacjami w edukacji, porozmawialiśmy o tym jak należałoby przekształcić polską szkołę, by dawała przestrzeń na kreatywne działania. Poruszony został też  temat automatyzacji nauczania oraz czy i kiedy nauczyciele zostaną zastąpieni przez roboty. 

Serdecznie dziękujemy centrum nauki Experyment za tak cenny i wartościowo spędzony czas.