Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie.Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do Dowiedz się więcej…

Patrycja Doroszewska-Olender

Do ponad 25 lat w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego. Pracowała na wszystkich szczeblach edukacji z uczniami na wszystkich poziomach od A1 do C1. Aktualnie nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni, wykładowca w Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku oraz doradca metodyczny w GODN. Konsultantka egzaminów maturalnych i Dowiedz się więcej…

Felicja Baska-Borzyszkowska

Jestem nauczycielką języka kaszubskiego w I Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Wielu z moich uczniów zdaje maturę z tego przedmiotu. Uczyłam na wszystkich etapach i różnych rodzajach szkół: podstawowa, liceum, technikum, branżowa. Jestem redaktorką publikacji kaszubskich, ich korektorką oraz współautorką podręczników do IV etapu nauczania języka kaszubskiego. Prowadziłam zajęcia dla Dowiedz się więcej…