Vademecum Dyrektora – fotorelacja

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W środę 11 września odbyło się szkolenie dla dyrektorów placówek gdyńskich. Spotkanie odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Program obejmował prelekcje związane z trzema blokami tematycznymi:

  1. Jak mówić o żywieniu w szkole? – Ewa Dygaszewicz, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego, wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Gdyni.
  2. 100 lat edukacji zawodowej w Polsce na przykładzie regionu gdańskiego 1918-2018 –  dr Jerzy Tadeusz Ambroży, doktor nauk humanistycznych, wieloletni dyrektor średnich i policealnych szkół zawodowych i prozawodowych w Gdyni.
  3.  „Jak udzielać wsparcia nauczycielom rozpoczynającym pracę i tym wypalonym zawodowo?” – Anna Kunicka, trener, mentor, ekspert w tematyce budowania zespołu, rozwoju osobistego i zawodowego oraz zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Dyrektorzy zostali zapoznani również z aktualną ofertą Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2019/2020 oraz ofertą dla szkół zaprezentowaną przez edukatora gdyńskiego Experymentu.