Edukacja i rozwój – jak wspierać ucznia

Omówienie zagadnień związanych z procesem postrzegania siebie i otoczenia przez pryzmat wartości, wzorców kulturowych i medialnych. Wielokanałowość przekazu. Moc wpływu społecznego, a subiektywne sytuacje, zmienianie schematów i modyfikacja poglądów. Zmiana postaw przez zmianę zachowania w zależności od pełnionych ról, zadań i oczekiwań. Motywacja i motywowanie – warunki skutecznego wywierania wpływu Czytaj dalej…

Uczeń w świecie społecznym

Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie. Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na kształtowanie postaw i wdrażanie zasad moralnych. Wspieranie dziecka w procesie rozwoju i internalizacji wartości. Wypracowanie strategii reagowania i kształtowania postaw. Dostarczenie nauczycielowi wiedzy w zakresie skutecznego wywierania wpływu, aby konstruktywnie reagował na trudne zachowania uczniów i Czytaj dalej…

Inteligencje wielorakie

Dynamika i wielopłaszczyznowość inteligencji wg. Howarda Gardnera. Rodzaje inteligencji rozwinięte w różnym stopniu u każdego człowieka i ich niepowtarzalny profil dynamicznie zmieniający się w trakcie rozwoju dziecka współpracując ze sobą w różnych konfiguracjach. Rozwijanie inteligencji poprzez różnorodne ćwiczenia.   Liczba godzin: 4 Odpłatność: 40 zł Prowadzenie: Urszula Sierżant   Formularz Czytaj dalej…

eTwinning w pracy nauczyciela

Sposób na przełamanie codziennej nudy na lekcjach przedmiotu. Chcesz zrealizować ciekawy projekt we współpracy z innymi krajami? Nie chcesz zmagać się z nadmiarem dokumentacji? eTwinning daje takie możliwości. Bez zbędnych formalności zarejestrujesz swój projekt albo dołączysz do czyjegoś projektu; znajdziesz partnerów i zmotywujesz swoich uczniów do działania. Poznasz sposoby na Czytaj dalej…

Quizy online

Quizy online to świetny sposób na oderwanie się od monotonności uczenia się i nauczania. Możesz sprawdzić czy twoi uczniowie opanowali struktury gramatyczne, słownictwo czy inne umiejętności w inny sposób niż tradycyjny test. Możesz sprawić, że będą chcieli odrobić zadanie domowe, że będą dociekać i dopytywać. Quizy online to świat technologii, Czytaj dalej…

Gry i zabawy terenowe

Jak nauczać poprzez zabawę? Jak stworzyć zajęcia w terenie, aby były efektywne, ale i efektowne dla naszych uczniów? Jak rozbudzić kreatywność i umiejętność współdziałania z innymi? Jak nauczyć przezwyciężania trudności i rezygnacji z własnych korzyści dla dobra zespołu? Odpowiedź jest prosta – stwórzmy dobrą grę terenową – taką, która odpowiada Czytaj dalej…

Efektywne nauczanie

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o metody i formy pracy, które są kluczem do efektywnego nauczania i uczenia się. Aby mówić o efektywnym nauczaniu należy skłonić uczniów do świadomego uczestnictwa w procesie nauczania. Jak tego dokonać? Jak dobierać metody nauczania? Jak zaplanować lekcję i przeprowadzić ją w sposób atrakcyjny? Czytaj dalej…

Jak rozwijać myślenie matematyczne u młodszych uczniów

Myślenie matematyczne a bezmyślność. Skutki nauczania transmisyjnego. Czym różnią się problemy matematyczne od pseudoproblemów. Rola twórczości w nauczaniu matematyki. Rutyna w nauczaniu a szansa na prawdziwe rozumienie pojęć matematycznych. Im mniej nauczam, tym więcej uczy się dziecko. Jak odbudować i utrzymać fascynację matematyką.   Liczba godzin: 8 Odpłatność: 45 zł Czytaj dalej…

Praca edukacyjna i terapeutyczna z dzieckiem z dysleksją rozwojową

Jakie są objawy ryzyka dysleksji rozwojowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej – najnowsze koncepcje wyjaśniające przyczyny trudności o charakterze dyslektycznym. Z jakimi trudnościami borykają się dzieci z dysleksją rozwojową w nauce pisania, czytania oraz innych przedmiotów i na dalszych etapach edukacji. W jaki sposób pracować z uczniem z dysleksją nie tylko Czytaj dalej…

Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Podstawowa wiedza z zakresu neurodydaktyki oraz jej zastosowanie w praktyce szkolnej. Czym jest neurodydaktyka. Neurologiczne podłoże nabywania wiadomości i umiejętności. Mielinizacja aksonów. Stymulowanie mózgu. Przykłady plastyczności mózgu. Neurodydaktyka w praktyce i terapii. Jak uczyć, aby pobudzić ciekawość. Zadania przyjazne mózgowi. Neuronauki w codziennej praktyce szkolnej.   Liczba godzin: 8 Odpłatność: Czytaj dalej…