Praca edukacyjna i terapeutyczna z dzieckiem z dysleksją rozwojową

Jakie są objawy ryzyka dysleksji rozwojowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej – najnowsze koncepcje wyjaśniające przyczyny trudności o charakterze dyslektycznym. Z jakimi trudnościami borykają się dzieci z dysleksją rozwojową w nauce pisania, czytania oraz innych przedmiotów i na dalszych etapach edukacji. W jaki sposób pracować z uczniem z dysleksją nie tylko Więcej…

Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Podstawowa wiedza z zakresu neurodydaktyki oraz jej zastosowanie w praktyce szkolnej. Czym jest neurodydaktyka. Neurologiczne podłoże nabywania wiadomości i umiejętności. Mielinizacja aksonów. Stymulowanie mózgu. Przykłady plastyczności mózgu. Neurodydaktyka w praktyce i terapii. Jak uczyć, aby pobudzić ciekawość. Zadania przyjazne mózgowi. Neuronauki w codziennej praktyce szkolnej.   Liczba godzin: 8 Odpłatność: Więcej…

Organizowanie teatrzyków kukiełkowych dla dzieci

Warsztaty, podczas których nauczyciele poznają proste sposoby tworzenia scenariuszy, scenografii i kukiełek do przedstawień teatralnych  dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych. Uczestnicy warsztatów  skonstruują proste kukiełki (papierzaki), poznają tradycyjny japoński teatr obrazkowy Kamishibai.   Liczba godzin: 6 Odpłatność: 40 zł Prowadzenie: Ewa Marlena Włoch   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Planowanie pracy w przedszkolu

Planowanie pracy w przedszkolu w poszczególnych grupach wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychoruchowych dzieci w wieku 3-6 lat. Ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i zabaw (z zastosowaniem przemienności zajęć dynamicznych i statycznych), miesięczne plany pracy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapoznanie z literaturą i prasą fachową. Prowadzący : Ewa Marlena Włoch Więcej…

Zarządzanie emocjami

„Naucz go, wytłumacz mu, nie pozwól mu…” – łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać ponieważ jest to proces interpersonalny. Będą w nim zatem uczestniczyć minimum dwie osoby, każda ze swoimi emocjami i potrzebami. Będzie on kosztował czas i włożoną pracę. Być może zupełnie nie zostanie zauważony i doceniony. Czy nauczyciel  korzysta z najnowszych Więcej…

Nauka czytania i pisania metodą 101 kroków – wprowadzenie do metody

Nabywanie umiejętności czytania – najnowsze badania z zakresu neurodydaktyki. Uczyć, żeby nauczyć – wprowadzenie do metody 101 kroków. Przedstawienie scenariuszy i aneksów zawartych w przewodniku do metody. Indywidualizacja pracy zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju. Przykładowe zabawy i ćwiczenia z przewodnika oraz ich modyfikacje. Rola zabaw rytmicznych w nauce czytania. Codzienne czytanie Więcej…

Porozumienie bez przemocy

Komunikacja jako jedyne i złożone narzędzie wychodzenia z kryzysu w relacjach. Wywieranie wzajemnego wpływu na poglądy, emocje i zachowania nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zasady komunikacji. Dynamika emocji. Zmienianie perspektyw w procesie komunikacji. Komunikaty blokujące porozumienie i wyjście z konfliktowej sytuacji oraz  komunikaty ułatwiające szukanie rozwiązań i obniżające zdenerwowanie, złość Więcej…