Edukacja finansowa najmłodszych

Celem edukacji ekonomicznej dzieci jest kształtowanie kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Wielu uczniów kończących szkołę nie radzi sobie w gospodarce rynkowej, czasem popada w spiralę długów. Dzieci powinny uczyć się gospodarowania finansami już od wieku przedszkolnego. Na warsztatach nauczyciele poznają gry, zabawy i inne aktywności, które wprowadzą dzieci w świat Czytaj dalej…

Morze Martwe – gęsty, gęstszy, najgęstszy

Warsztaty dotyczące występowania i obiegu wody w przyrodzie oraz właściwości wody morskiej. Podczas zajęć nauczyciele samodzielnie porównają zasolenie Morza Bałtyckiego, Morza Martwego i Wszechoceanu, zbadają różnice w ciężarze właściwym posolonej cieczy, wykonają model obiegu wody w przyrodzie. Wszystkie doświadczenia uczniowie mogą przeprowadzić samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu osoby dorosłej. Przeprowadzenie Czytaj dalej…

Świat pełen barw – eksperymenty

Warsztaty oparte na zjawisku mieszania się barw. Pomieszamy barwy podstawowe korzystając z pianki do golenia. Stworzymy tęczę na ścianie i w szklance, kolorowy deszcz i tęczową zupę oraz kilka innych kolorowych eksperymentów. Wyjaśnimy dlaczego niebo jest niebieskie, a zachodzące słońce żółte lub czerwone. Przeprowadzenie eksperymentów nie wymaga sprzętu laboratoryjnego. Formularz Czytaj dalej…

Sztuczki ze światłem – zjawiska optyczne

Jak stworzyć cień, a jak półcień? Dlaczego da się zrobić kolorowe cienie? Jak samodzielnie stworzyć tęczę? Fizyka potrafi wyjaśnić prawie wszystkie zjawiska, jakie nas otaczają. Podczas warsztatów nauczyciele samodzielnie przeprowadzą doświadczenia, które później będą mogli wykonać z uczniami. Niezbędne do doświadczeń materiały można znaleźć w każdym domu. Formularz zgłoszenia na Czytaj dalej…

Kuchnia czy laboratorium chemiczne? Doświadczenia oparte na składnikach, które można znaleźć w każdej kuchni

W każdej kuchni znajdziemy mnóstwo składników, które pozwolą nam przeprowadzić ciekawe doświadczenia przyrodnicze. Mając sodę oczyszczoną, ocet, pieprz mielony, olej i sok z cytryny możemy przeprowadzić proste doświadczenia, gwarantujące czynny udział każdego z uczniów. Przeprowadzenie eksperymentów nie wymaga wykorzystania sprzętu laboratoryjnego.   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Niespokojna planeta – eksperymenty

Warsztaty, podczas których nauczyciele samodzielnie przeprowadzą doświadczenia związane z naturalnymi zjawiskami kształtującymi powierzchnię Ziemi (wulkanizm, powstawanie gór) oraz zjawiskami występującymi  w pogodzie (wiatry, opady). Wszystkie eksperymenty dzieci mogą wykonywać samodzielnie bądź w grupach pod kierunkiem nauczyciela, nie wymagają one wyposażenia sali dydaktycznej w sprzęt laboratoryjny.   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Równe prawa i obowiązki. Przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku rówieśniczym

Zapoznanie z pojęciem dyskryminacji. Prawa człowieka i prawa ucznia. Sposoby i formy przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Metody i narzędzia edukacji wspierającej równe traktowanie. Omówienie zjawiska dyskryminacji w sieci oraz sposobów jej przeciwdziałania. Pomysły i praktyki edukacyjne wspierające równe prawa i obowiązki dzieci i młodzieży. Liczba godzin: 5 Odpłatność: 35 zł Czytaj dalej…

Tutoring szkolny – innowacyjna metoda pracy z młodzieżą

Wprowadzenie do tutoringu i jego psychologiczne podstawy. Tutoring jako docelowa forma pracy z uczniem i zespołem klasowym w zaleceniach MEN. Sposoby diagnozowania  potrzeb i talentów z zastosowaniem metod coachingowych. Case study, metoda problemowa i esej tutorski. Edukacja spersonalizowana i wartości w pracy tutora. Praktyczne zastosowanie narzędzi i metod tutoringowych. Liczba Czytaj dalej…