Sieć współpracy nauczycieli chemii

Opublikowane przez Justyna Kalota w dniu

28 października 2021r. odbyło się kolejne spotkanie metodyczne nauczycieli chemii w ramach ” Sieci współpracy nauczycieli chemii”. Tematem szkolenia było przygotowanie uczniów do szkolnego i międzyszkolnego konkursu z chemii na poziomie szkoły podstawowej. Przeanalizowaliśmy zadania konkursowe i odpowiedzi uczniów z lat ubiegłych. Ponadto omówiliśmy formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ucznia zdolnego. Szkolenie metodyczne poprowadziła dr Justyna Kalota.