Aktualności

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi

Etiologia i częstotliwość zaburzenia. Typy nadpobudliwości psychoruchowej, rozpoznawanie dziecka z ADHD.  Sytuacja dziecka nadpobudliwego w szkole, zasady postępowania z dzieckiem hiperkinetycznym. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Rola uwagi w procesie poznawczym. Rozwój uwagi dziecka oraz czynniki wpływające na jej Czytaj dalej…

Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka

Rola rodziców w szkole/przedszkolu. Bariery w relacjach rodzice – nauczyciele. Model grupy rodziców – dynamika grupy społecznej. Tworzenie procedur kontaktów z rodzicami. Zasady konstruktywnej krytyki rodzica. Mechanizmy obronne rodziców „kłopotliwych”. Strategie prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami. Typy trudnych rodziców i Czytaj dalej…