Inspiracje dla wychowawcy – doradztwo zawodowe

Wsparcie wychowawcy w realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Planowanie działań wychowawczych z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi zwiększających trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych angażujących potencjał ucznia. Organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do planowania drogi edukacyjnej i zawodowej, wpływanie na myślenie o karierze, wzmacnianie Więcej…