Joanna Gawron

Doradca metodyczny religii, magister licencjat teologii Wykładowca UKSW i PWT- psychopedagogika, katechetyka, dydaktyka.   Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo przedmiotowe – opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów UKSW i PWT – koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli religii – stała współpraca Więcej…

Renata Wolińska

Doradca metodyczny d/s psychoprofilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży Pedagog w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni Były nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej   Tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych i rad pedagogicznych: – Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w Więcej…

Anna Kulińska

Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoły ponadpodstawowe), posiada stopień naukowy doktora Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie matury dwujęzycznej Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo w zakresie nauczania Więcej…

Katarzyna Szmuksta

Doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2003 roku Nauczycielka języka polskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo z zakresu języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – wieloletni wychowawca –  Więcej…

Krystyna Ciesielska

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSP nr 2 w Gdyni   Zakres prowadzonych zajęć: – udzielanie  konsultacji i opiniowanie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej – prezentowanie warsztatu i metod pracy na lekcjach otwartych – wsparcie w opracowaniu scenariuszy Więcej…

Anna Drotlew

Doradca metodyczny z matematyki z zakresu szkoły podstawowej Pełnione funkcje: – Egzaminator egzaminu ósmoklasisty – Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki – Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – Trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności „Destination Imagination” – Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności Więcej…