Odwiedzamy gdyńskie placówki oświatowe

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

We wtorek 22 października przedstawiciele Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Komisji Oświaty odwiedzili kolejne placówki celem rozpoznania ich potrzeb edukacyjnych oraz przedstawili ofertę form doskonalenia przygotowaną przez GODN, która do tych potrzeb odnosiłaby się w najbardziej efektywny sposób.

Tym razem odwiedzone zostały placówki: Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 48.

Serdecznie dziękujemy za owocne spotkania.

Kategorie: Wydarzenia