Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „FAS/FASD – Bez Tajemnic!”

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Ogólnopolską Konferencję Naukową „FAS/FASD – Bez Tajemnic!” organizuje Fundacja Pozytywni wraz z Partnerami: Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Stowarzyszeniem Terapeutów Neurozwojowych, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck. Pragniemy, aby nasze działania wpisywały się w Kampanię Edukacyjną o skutkach spożywania alkoholu (świadomego i nieświadomego) przez kobietę w ciąży.

Obchody Światowego Dnia Świadomości FASD rozpoczynają się każdego roku 9 września o godz. 9 minut 9, poczynając od roku 1999, w Polsce od 2004. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie mają symbolizować 9 miesięcy ciąży bez alkoholu. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest całkowita abstynencja podczas ciąży. Jeśli dojdzie do szkód wyrządzonych przez etanol, u osób z FASD może wystąpić wiele mniej lub bardziej nasilonych problemów medycznych, behawioralnych, edukacyjnych i społecznych. Kampania edukacyjna prowadzona na tę okoliczność ma na celu uświadomienie całemu społeczeństwu jakie mogą być skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Zapraszamy w tym roku na Ogólnopolską Konferencję Naukową „FAS/FASD – Bez Tajemnic” 9 września do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni organizowaną w ramach obchodów Światowego dnia FAS. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, pracowników socjalnych i medycznych, nauczycieli i pedagogów, studentów medycyny, pedagogiki i nauk społecznych.

Prelegenci Konferencji Naukowej

? dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka

? dr Adriana Kloskowska

? dr Jacek Szmalec

? dr Anna Walencik Topiłko

? dr Jolanta Dyrda

? dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS – Gość Niespodzianka

? mgr Małgorzata Tomanik Gość z Kanady

? mgr Katarzyna Kałamajska- Liszcz

? mgr Małgorzata Korolczuk – FASmisja

? mgr Krystyna Dudzis

? Gość Specjalny – Katarzyna Liszcz

? Gość Specjalny – mgr Marta Jarząbek-Słobodzian – Sędzia Sądu Rodzinnego

Partnerzy Konferencji Naukowej 

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

FASmisja

SiMedica

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej:

Patronat Honorowy Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdyni

Patronat Honorowy Fundacja Doktora Liszcza   

Miejsce obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „FAS/FASD – bez Tajemnic!”:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu- Aula główna                                                    

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni                                                  

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia

Szczegółowe informacje o konferencji:

www.fundacjapozytywni.org

Link do wydarzenia na FB

link do rejestracji

Zapraszamy na konferencję, której jesteśmy współorganizatorami. Są jeszcze ostatnie, wolne miejsca.