Warsztaty dla pedagogów i psychologów w temacie „Suicydologia, depresja, kryzys naszych uczniów. Jak rozpoznać, jak działać, jak pomóc ?”

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W październiku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące kryzysu młodego człowieka. Spotkanie to skierowane było do dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych. W spotkaniu oprócz GODN uczestniczyły instytucje, które zajmują się kryzysami młodych mieszkańców Gdyni. Był to Zespół Placówek Specjalistycznych, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, MOPS i PPP. Ustalono wtedy „mapę drogową” dalszych działań.

Wczoraj 15.12.2022r. odbyły się pierwsze warsztaty dla pedagogów i psychologów gdyńskich placówek oświatowych w powyższym temacie. Na początku omówiono cel spotkania / warsztatów. Później podzielono uczestników na cztery grupy robocze:

  1. Kryzys w szkole
  2. Profilaktyka
  3. Jak radzimy sobie z kryzysami
  4. Różne kanały dotarcia do odbiorców naszych działań. Następnie omówiono pracę w grupach. Pojawiło się dużo praktycznych rozwiązań. Ustalono dwa następne terminy warsztatów. Musimy podkreślić że było to bardzo dobre spotkanie. Chylimy czoła przed psychologami i pedagogami, zawsze to wiedzieliśmy, że są to wspaniali praktycy / nauczyciele. Ich rola w szkołach jest bardzo ale to bardzo ważna. Dziękujemy za udział, dziękujemy pracownikom ZPS Adriannie Janowicz za prowadzenie, dyrektorowi Przemysławowi Lebiedzińskiemu za organizację, dyrektorką PPP za prowadzenie grup warsztatowych. Annie Myszce radnej miasta za wsparcie i współorganizację. Dziękuje wiceprezydentowi Bartoszowi Bartoszewiczowi za dobre słowo i wsparcie projektu.