Warsztaty dla pedagogów i psychologów w temacie „Suicydologia, depresja, kryzys naszych uczniów. Jak rozpoznać, jak działać, jak pomóc ?” Spotkanie trzecie, ewaluacyjne.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Wczoraj spotkaliśmy się trzeci raz, wypracowaliśmy „Ścieżki działań w kryzysie”. Nasze wypracowane działania od ostatniego spotkania, pedagodzy i psychologowie zaczęli wprowadzać w życie. Wczoraj przeprowadziliśmy ewaluacje. Na spotkaniu 20.04.2023 r wypracowane ścieżki będziemy chcieli zaprezentować wszystkim pedagogom i psychologom w mieście. Chcielibyśmy aby stały się one standardem we wszystkich placówkach.