Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

Dnia 9 lutego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Gdyni odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego  o temacie: ”Gry i zabawy wspomagające rozwój koncentracji uwagi dzieci w wieku przedszkolnym”. W trakcie spotkania omówione zostały różne sposoby wspomagania dzieci w tym obszarze.  Warsztaty prowadziły: Maria Bazaczek, Katarzyna Pawłuszyńska, Anetta Czoska- doradcy metodyczni. Dziękujemy uczestniczkom za aktywny udział podczas szkolenia, dzielenie się własnymi doświadczeniami i kreatywność. Przykłady dobrych praktyk, które były omówione w czasie spotkania, niech będą inspiracją do efektywniejszej pracy z dziećmi w przedszkolu.


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.