Vademecum Dyrektora – fotorelacja, materiały szkoleniowe.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W czwartek 14 marca odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach Vademecum Dyrektora. Szkolenie składało się z 3 części:
 
1.“Odpowiedzialność prawna i etyczna dyrektora i nauczyciela”
2.”Co wnoszą centra nauki do edukacji?”
3. “Zrozumieć kompetencje kluczowe – tworzenie warsztatu nauczyciela”
 
Wzięło w nich udział przeszło 60 dyrektorów placówek gdyńskich.
Serdecznie dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie.
Materiały szkoleniowe:
1. “Odpowiedzialność prawna i etyczna dyrektora i nauczyciela” – 14.03.2019
2. “Zrozumieć kompetencje kluczowe – tworzenie warsztatu nauczyciela” – Kompetencje kluczowe – zrozumieć