Sieć współpracy nauczycieli chemii

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

15 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli chemii inicjujące wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą. Zostały wyznaczone cele i zadania na kolejne spotkania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacyjnych. Wiodącym tematem były metody, formy i techniki w nauczaniu chemii w systemie stacjonarnym oraz online z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki.

Prowadząca warsztaty Justyna Kalota – doradca metodyczny.