Ścieżki działania w kryzysie – kolejne spotkanie dla psychologów i pedagogów. Fotorelacja.

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

W czwartek 2 lutego odbyło się drugie z całego cyklu spotkanie dotyczących sytuacji kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży. Spotkanie to było okazją dla pedagogów i psychologów do dyskusji i analizy przyczyn kryzysów, posiadanych zasobów mogących wpływać na bycie zagrożonym kryzysem czy działań profilaktycznych.

Serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie we wspólne działania.