Narada Obywatelska o Edukacji

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W czwartek 23 maja br. w Szkole Podstawowej nr 26  w Gdyni odbyła się Narada Obywatelska o Edukacji. Jako Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, również uczestniczyliśmy w tym ważnym wydarzeniu. Poruszone zostały tematy związane z szeroko pojętymi problemami w polskiej edukacji. Dyskutowano nad kwestiami systemu edukacji i możliwych oraz koniecznych w nim zmian. Pytania, na które starano się znaleźć odpowiedź, to między innymi:
1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?
3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?
5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?
 
Uczestnikami debaty byli nie tylko nauczyciele, ale również rodzice, przedstawiciele Rady Dzielnicy i uczniowie. Był też obecny i brał aktywny udział wiceprezydent Gdyni Pan Bartosz Bartoszewicz.