Konferencja dyrektorów OSKKO

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Wzieliśmy udział w ogólnopolskiej cyklicznej konferencji organizowanej przez Ogolnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) – 3 dni pełne prelekcji, wystapień, spotkań i wymiany doświadczeń. Bardzo intensywny, emocjonujący i rozwijający czas, który napełnia pomysłami na dalsze dzialania edukacyjne.Wśród wielu prelekcji do wyboru do tej pory braliśmy udział między innymi w wystąpieniu dotyczącym uczniów ukraińskich w szkole, oddziałach przygotowawczych i regulujących je zmianach prawnych. Temat bardzo aktualny. Jak i wielu innych prelekcjach, dobrze spożytkowany czas.