Kompetencje kluczowe w przedszkolu

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego na kolejne warsztaty. Podczas szkolenia doradcy metodyczni podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.