Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

„Innowacja pedagogiczna w przedszkolu” to temat kolejnego szkolenia prowadzonego przez doradców metodycznych Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie w formie warsztatów prowadziły: Maria Bazaczek, Katarzyna Pawłuszyńska, Anetta Czoska. W ramach budowania sieci współpracy, spotkanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego odbyło się  9 marca w Przedszkolu 50 w Gdyni. Uczestników szkolenia zapoznano z obowiązującymi procedurami dotyczącymi możliwości zgłaszania innowacji. Zaprezentowano przykłady nowatorskich tematów, które mogą stać się inspiracją do wykorzystania w pracy z dziećmi.   Między innymi, swoim doświadczeniem, oraz wiedzą  w przygotowaniu i prowadzeniu innowacji „Odprowadzam Sam”, z roku 2022 podzieliła się nauczycielka Przedszkola  nr 50 pani Joanna Hryniewicka. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za aktywny udział podczas szkolenia, dzielenie się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz kreatywnością. Szczególne podziękowania dla Pani dyrektor Joanny Długońskiej – Duber, która odwiedziła nas podczas spotkania i wsparła nauczycieli swoja wiedzą i doświadczeniem. Przykłady dobrych praktyk, które zostały omówione niech pozostaną inspiracją do zgłaszania innowacji pedagogicznych w gdyńskich przedszkolach.


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.