Egzamin Ósmoklasisty – konferencje szkoleniowe.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniach 6 i 7 marca w Gdyni i Sztumie odbyły się szkolenia z zakresu egzaminu ósmoklasisty. Jego celem było zapoznanie uczestników z formą egzaminu ósmoklasisty, rodzajem zadań oraz zasadami oceniania odpowiedzi uczniów według ustalonych kryteriów. Ponadto, zaprezentowane zostały strategie rozwiązywania poszczególnych zadań wraz z technikami rozwijającymi umiejętności w nich testowane. Uczestnicy zapoznali się z wytycznymi dotyczącymi oceny wypowiedzi pisemnej oraz pojęciem „mediacji językowej”, mieli również możliwość wdrożenia zdobytych podczas szkolenia umiejętności na drodze krótkich ćwiczeń praktycznych. 

Szkolenia z zakresu języków obcych prowadzone były przez konsultanta Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, panią Justynę Olewińską, a ich organizatorem było Pomorskie Kuratorium Oświaty.

 

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za liczny udział i ogromne zaangażowanie.

 

Przydatne linki:

www.8klasista.ore.edu.pl

www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf

http://sp18.zgora.pl/wp-content/uploads/2018/09/dostosowania-.pdf