Spotkanie w Kosakowie.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Dzisiaj mieliśmy przyjemność spotkania z dwoma dyrektorami z gminy Kosakowo. Z Panem Rafałem Juszczykiem i Panią Moniką Pawlicką. Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i wspólnych pomysłów na współpracę. Szkoły z Kosakowa są żywo zainteresowane wspólnym działaniem z GODN, jak też korzystaniem z naszej oferty.