Tydzień Uśmiechu -spotkanie z aktorką Elżbietą Mrozińską

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

 „Tydzień Uśmiechu” oraz kultywowana akcja „Cała Polska czyta dzieciom”  stały się dogodnym momentem do zorganizowania spotkania z aktorem dla   gdyńskich dzieci, w celu przybliżenia  piękna słowa mówionego. Inicjatorkami wydarzenia były Maria Bazaczek  oraz Katarzyna Pawłuszyńska –doradczynie metodyczne Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Na spotkanie zaproszona została aktorka Teatru Miejskiego Pani Elżbieta Mrozińska,  pracująca również jako nauczyciel gry aktorskiej w Studium Wokalno – Aktorskim im. D.Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pani Elżbieta odwiedziła dwie gdyńskie placówki: Przedszkole nr 55 w ZSP nr 3 oraz Przedszkole nr 50 w Gdyni Dąbrowie. Dla wielu, przyszłych młodych widzów teatralnych było to pierwsze spotkanie na żywo z gdyńskim aktorem.  Przedszkolaki bardzo spontanicznie i  chętnie nawiązywały  rozmowę  z gościem. Zainteresowane były pracą aktora, dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat teatru, zadawały pytania, które zaskakiwały nauczyciela prowadzącego spotkanie oraz gościa. Podczas wydarzenia, dzieci oglądały fotografie z uwiecznionymi scenami z różnych ról teatralnych pani Elżbiety i  starały  się rozpoznać ucharakteryzowaną czasami nie do poznania aktorkę. Przedszkolaki wysłuchały w interpretacji gościa wiersze:  Brzechwy „Na straganie”  oraz Tuwima „Lokomotywa”. Wykonanie utworów bardzo rozbawiło  małych słuchaczy. Swój zachwyt dzieci wyraziły gromkimi brawami. Spotkanie to było pełne pozytywnych emocji,  dziecięcej radości oraz uśmiechu. Na koniec dzieci umówiły się z gościem na kolejne spotkanie.

Kategorie: Nasi doradcy

Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.