JĘZYK NIEMIECKI, KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Opublikowane przez Patrycja Doroszewska Olender w dniu

Miło nam poinformować, że pod naszym patronatem odbędzie się druga edycja konkursu przedmiotowego FESTE FALLEN WIE SIE FALLEN. W tym roku tematem przewodnim są urodziny. Konkurs składa się z trzech etapów i znajduje się w toku weryfikacji przez Pomorskie Kuratorium.

Uczniowie otrzymują na platformie Quizlet zestaw słownictwa do nauczenia dotyczący szeroko rozumianego tematu: urodziny. W pierwszym etapie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny w szkołach macierzystych. Natomiast drugi etap będzie polegał na zrobieniu quizu online za pomocą jednej z aplikacji wskazanej przez organizatora. W ostatnim, wojewódzkim etapie spotkamy się stacjonarnie, uczestnicy będą przygotowywać kartki urodzinowe lub zaproszenia oraz zaprezentują reakcje językowe.

Organizatorki podkreślają, że celem ich przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego. W związku z czym, nie oczekują od uczestników wysokiego stopnia opanowania języka niemieckiego, wykraczającego ponad możliwości uczniów szkół podstawowych.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Organizatorkami konkursu są nasze doradczynie: Patrycja Doroszewska Olender i Katarzyna Drausal