Konferencja o Gdyni – 30.05.2019 r.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rada Miasta Gdyni, Wydział Edukacji zapraszają na konferencje „Gdynia historia i teraźniejszość”.

Konferencja jest podsumowaniem tegorocznej edycji „ Konkursu wiedzy o Gdyni”, której patronem jest Prezydent Gdyni a organizatorem Rada Miasta Gdyni.

Zarazem jest to spotkanie na którym przedstawiony zostanie plan działań na następną edycję.

Konferencja odbędzie się w czwartek 30.05 w godzinach 10.00 – 13.30 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym, sala Morska.

Wydarzenie skierowana jest do dyrektorów gdyńskich placówek oraz szkolnych koordynatorów konkursu. 

Na spotkanie każda placówka oddelegowuje osobę, która będzie koordynowała działania związane z konkursem w swojej placówce, najlepiej nauczyciel historii, ale nie jest to obligatoryjne. 

Zostanie stworzona baza danych wyżej wymienionych osób.   Na spotkanie 30.05 zapraszamy również dyrektorów, aby wiedzieli o zasadach i planach związanych z konkursem, jak również propagowali jego idę.

Jako szkoły gdyńskie, uczące gdyńską młodzież i dzieci włączmy się aktywnie w propagowanie wiedzy o Gdyni.

Oferta skierowana jest również do dyrektorów gdyńskich przedszkoli, chcielibyśmy również włączyć je w działania, oczywiście dostosowując do wieku. W tym przypadku zapraszamy samych dyrektorów.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sekretariat@godn.eu (nazwisko i imię, nazwa placówki)  z dopiskiem „ Konkurs wiedzy o Gdyni” do 29.05.19 r.

Wkrótce opublikujemy program wydarzenia.