IV edycja Konferencji BeZee

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

We wtorek 13 listopada odbyła się IV edycja Konferencji BeZee w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To konferencja poświęcona nowym trendom w edukacji kreowanym przez nowe pokolenie – Generację Z. Jest ona dedykowana nauczycielom, a także edukatorom oraz trenerom. W ramach tegorocznej edycji odbyło się 10 prelekcji dotyczących m.in. kształtowania kompetencji miękkich, korzystania z zasobów internetowych czy twórczego wykorzystania nowych technologii. Uwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz cykl warsztatów. W konferencji brały udział pani Małgorzata Onasch oraz pani Anna Kulińska – doradcy GODN.