Warsztaty z emisji głosu – Vademecum Dyrektora

W czwartek 28 marca w siedzibie GODN odbyło się 3-godzinne szkolenie warsztatowe w ramach Vademecum. Dyrektorzy placówek gdyńskich mieli okazję szlifować swoje umiejętności z zakresu emisji głosu, pracy z mikrofonem oraz autoprezencji. Prowadzone przez aktorkę panią Agnieszkę Babicz-Stasierowską w przemiłej atmosferze zajęcia były okazją do utrwalenia prawidłowych mechanizmów operowania głosem.

VI Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny

W czwartek 28 marca po raz szósty w murach Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny. Tegoroczną edycję objął honorowym patronatem Pomorski Kurator Oświaty, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Warsztaty dla katechetów

W dniach 20 i 21.03. 2019 r. odbyła się kolejna seria wiosennych warsztatów dla katechetów pracujących w dekanatach gdyńskich. Szkolenie poprowadziła psychotraumatolog, pani Marzena Kozłowska – konsultant CEN. Nauczyciele zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą pracy z osobami mającymi problemy z komunikacją interpersonalną.Otrzymali również cenne i praktyczne wskazówki pomagające rozpoznawać przyczyny Więcej…

Konferencja Interakcja-Integracja2019

W dniach 20 – 22 marca w Hevelianum w Gdańsku odbywa się konferencja INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019, doroczne forum członków Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – unii instytucji pożytku publicznego, centrów nauki i innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Jednym z prelegentów Więcej…

„Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów” – kurs e-learningowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie e-learningowy pt. Zabawa z genami – modyfikacje genetyczne organizmów W ciągu trzech miesięcy od 8 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub w trackie telekonferencji niżej wymienionych zagadnień: Termin Temat Więcej…

Kolejne edycje kursu „Niespokojna planeta” – fotorelacja.

W dniach 5 i 12 marca odbyły się dwie edycje szkolenia „Niespokojna planeta”. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu mieli możliwość wykonania modeli budowy wnętrza Ziemi, stożków wulkanicznych czy górskiego ukształtowania terenu. Przeprowadziliśmy również doświadczenia ilustrujące proces erozji, erupcję wulkaniczną i różne zjawiska pogodowe. Szkolenia prowadziła Małgorzata Onasch – doradca GODN. Więcej…

„Praktyczne nauczanie motoryki z elementami koszykówki oraz wspomaganie integracji sensorycznej – fotorelacja z warsztatów.

„Praktyczne nauczanie motoryki z elementami koszykówki oraz wspomaganie integracji sensorycznej” to temat spotkania, na którym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wzbogacali swój warsztat pracy z zakresu wychowania fizycznego o ciekawe ćwiczenia i praktyczne wskazówki z tego obszaru. Z ciekawością dyskutowaliśmy o potrzebie integracji sensorycznej szczególnie wśród uczniów klas młodszych. Warsztaty dla nauczycieli” Więcej…

„Ośmiu wspaniałych 2019” – fotorelacja z gali.

W czwartek 14 marca odbyła się uroczysta gala podsumowująca XVII edycję konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Nagrodzono na niej młodych gdynian, którzy swoją postawą i pracą na rzecz lokalnej społeczności promują bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. W tym roku dodatkowo wyróżniono również opiekunów wolontariatu, którzy od wielu lat wspierają i inspirują młodzież. Jedną Więcej…