„Kuchnia czy laboratorium chemiczne?” – III edycja szkolenia za nami!

We wtorek 6 listopada odbyła się trzecia już edycja warsztatów „Kuchnia czy laboratorium”. Nauczycielki gdyńskich szkół i przedszkoli przeprowadziły szereg doświadczeń, które mogą wykonywać wraz z dziećmi w grupach i klasach oraz nauczyć najmłodszych samodzielnego przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji. Przy pomocy cukru, sody oczyszczonej i octu zrobiłyśmy m.in. wielobarwną Czytaj dalej…

Zajęcia plastyczne – warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach plastycznych, które prowadziła pani Anna Tarasiewicz. Była to okazja do poznania ciekawych, okolicznościowych  dekoracji płaskich i przestrzennych oraz technik ich wykonania. Wymiana pomysłów i praktycznych rozwiązań w tym zakresie pozwoli wzbogacić warsztat pracy nauczycieli i zajęcia plastyczne z uczniami.

Co dwie głowy, to nie jedna. Uczmy współpracy!

Jedną z kluczowych kompetencji społecznych jest umiejętność współpracy. Uczestniczki warsztatów, które odbyły się 5.11.2018r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4, dyskutowały na temat optymalnych warunków efektywnej pracy w zespole . Był czas na ćwiczenia oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. Dobrych pomysłów nigdy za wiele! Warsztaty prowadziła p. Stella Laudańska, doradca Czytaj dalej…

Kuchnia czy laboratorium chemiczne? – dwie edycje szkolenia za nami!

  W dniach 17 i 23 października odbyły się dwie edycje warsztatów „Kuchnia czy laboratorium chemiczne” prowadzonych panią Małgorzatę Onasch, doradcę metodycznego w zakresie geografii. Podczas spotkania nauczyciele przeprowadzili szereg doświadczeń na bazie składników, które można znaleźć w każdej kuchni: sody oczyszczonej, octu, pieprzu , cukru, oleju i soku owocowego. Czytaj dalej…

Ireneusz Trojanowicz

Nauczyciel religii w SP nr 39 w Gdyni od 1992r.Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie teologii i życia w rodzinieW swej pracy lubię wykorzystywać metody aktywizujące i tworzyć scenariusze lekcji i konkursów biblijnych z wykorzystaniem aktywności ruchowej oraz multimedialnej Kontakt i.trojanowicz@godn.euKonsultacje drugi wtorek miesiąca 9.00 -10.00, GODN Gdynia Czytaj dalej…

Elżbieta Pryczkowska

Od siedemnastu lat pracuję jako nauczyciel języka kaszubskiego. Wcześniej byłam dziennikarką Telewizji Gdańsk i współprowadziłam Magazyn Kaszubski „Rodnô Zemia”.Wspólnie z mężem Eugeniuszem stworzyłam antologię kaszubskiej poezji dziecięcej „Mësla dzecka”. Jestem współautorem książki ze scenariuszami teatralnymi oraz podręcznika „W jantarowi krôjnie” do nauki języka kaszubskiego dla klas starszych. Pełnię funkcję dyrektora Czytaj dalej…

Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie.Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do Czytaj dalej…

Felicja Baska-Borzyszkowska

Jestem nauczycielką języka kaszubskiego w I Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Wielu z moich uczniów zdaje maturę z tego przedmiotu. Uczyłam na wszystkich etapach i różnych rodzajach szkół: podstawowa, liceum, technikum, branżowa. Jestem redaktorką publikacji kaszubskich, ich korektorką oraz współautorką podręczników do IV etapu nauczania języka kaszubskiego. Prowadziłam zajęcia dla Czytaj dalej…