„Szkolenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku. Techniki skupiania uwagi i efektywnego planowania lekcji”.

Opublikowane przez Anna Zięba w dniu

W dniu dzisiejszym, 15 lutego, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku odbyło się dedykowane szkolenie dla Rady Pedagogicznej 🏫. Podczas tego spotkania zrobiłyśmy przegląd wiedzy oraz narzędzi praktycznych, mających na celu wsparcie nauczycielek w rozwijaniu kluczowych umiejętności takich jak uważność 🧘‍♀️, planowanie zajęć 📅, oraz efektywne wykorzystanie nowych technologii edukacyjnych 💻.

Głównym tematem naszego programu było skupienie na uważności jako sposobie na zwiększenie koncentracji i świadomości uczennic i uczniów 🤓, co jest kluczowe dla ich zdolności do nauki. Zajęłyśmy się także metodami, które czynią planowanie lekcji bardziej efektywnym i angażującym, aby edukacja stała się dla uczniów ciekawszą przygodą 🚀.

W dalszej części szkolenia zaprezentowałyśmy wybór innowacyjnych aplikacji edukacyjnych 📲, które mogą znacząco ułatwić organizację zajęć i dostosowanie materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje i narzędzia zostaną skutecznie wykorzystane w codziennej pracy nauczycielek, przynosząc pozytywne rezultaty w procesie kształcenia 🌟.

Marzena Paradowska, Anna Zięba

#Edukacja #Rozwój #NauczycieleNaRozdrożu #SzkoleniePedagogiczne #UważnośćEdukacyjna #NowoczesnaEdukacja ✨