Świat pełen barw – eksperymenty

Warsztaty oparte na zjawisku mieszania się barw. Pomieszamy barwy podstawowe korzystając z pianki do golenia. Stworzymy tęczę na ścianie i w szklance, kolorowy deszcz i tęczową zupę oraz kilka innych kolorowych eksperymentów. Wyjaśnimy dlaczego niebo jest niebieskie, a zachodzące słońce żółte lub czerwone. Przeprowadzenie eksperymentów nie wymaga sprzętu laboratoryjnego. Formularz Czytaj dalej…

Sztuczki ze światłem – zjawiska optyczne

Jak stworzyć cień, a jak półcień? Dlaczego da się zrobić kolorowe cienie? Jak samodzielnie stworzyć tęczę? Fizyka potrafi wyjaśnić prawie wszystkie zjawiska, jakie nas otaczają. Podczas warsztatów nauczyciele samodzielnie przeprowadzą doświadczenia, które później będą mogli wykonać z uczniami. Niezbędne do doświadczeń materiały można znaleźć w każdym domu. Formularz zgłoszenia na Czytaj dalej…

Kuchnia czy laboratorium chemiczne? Doświadczenia oparte na składnikach, które można znaleźć w każdej kuchni

W każdej kuchni znajdziemy mnóstwo składników, które pozwolą nam przeprowadzić ciekawe doświadczenia przyrodnicze. Mając sodę oczyszczoną, ocet, pieprz mielony, olej i sok z cytryny możemy przeprowadzić proste doświadczenia, gwarantujące czynny udział każdego z uczniów. Przeprowadzenie eksperymentów nie wymaga wykorzystania sprzętu laboratoryjnego.   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Niespokojna planeta – eksperymenty

Warsztaty, podczas których nauczyciele samodzielnie przeprowadzą doświadczenia związane z naturalnymi zjawiskami kształtującymi powierzchnię Ziemi (wulkanizm, powstawanie gór) oraz zjawiskami występującymi  w pogodzie (wiatry, opady). Wszystkie eksperymenty dzieci mogą wykonywać samodzielnie bądź w grupach pod kierunkiem nauczyciela, nie wymagają one wyposażenia sali dydaktycznej w sprzęt laboratoryjny.   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Równe prawa i obowiązki. Przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku rówieśniczym

Zapoznanie z pojęciem dyskryminacji. Prawa człowieka i prawa ucznia. Sposoby i formy przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Metody i narzędzia edukacji wspierającej równe traktowanie. Omówienie zjawiska dyskryminacji w sieci oraz sposobów jej przeciwdziałania. Pomysły i praktyki edukacyjne wspierające równe prawa i obowiązki dzieci i młodzieży. Liczba godzin: 5 Odpłatność: 35 zł Czytaj dalej…

Tutoring szkolny – innowacyjna metoda pracy z młodzieżą

Wprowadzenie do tutoringu i jego psychologiczne podstawy. Tutoring jako docelowa forma pracy z uczniem i zespołem klasowym w zaleceniach MEN. Sposoby diagnozowania  potrzeb i talentów z zastosowaniem metod coachingowych. Case study, metoda problemowa i esej tutorski. Edukacja spersonalizowana i wartości w pracy tutora. Praktyczne zastosowanie narzędzi i metod tutoringowych. Liczba Czytaj dalej…

Aktywizujące metody nauczania: dyskusja, debata, design thinking

Wprowadzenie teoretyczne i warsztaty w zakresie stosowania aktywizujących metod nauczania. Uczestnicy poznają zasady debaty oksfordzkiej, dyskusji panelowej, dyskusji typu akwarium, Open Space Technology, dyskusji sokratejskiej i Design Thinking. Sposoby wykorzystania poznanych metod w działaniach edukacyjnych na różnych etapach kształcenia. Przykłady dobrych praktyk i zrealizowanych projektów. Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Morze martwe – gęsty, gęstszy, najgęstszy. Fotorelacja.

24 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli pt. „Morze Martwe – gęsty, gęstszy, najgęstszy”. Wspólnie przeprowadziliśmy proste doświadczenia gwarantujący czynny udział każdego z uczniów w zajęciach lekcyjnych. Poruszane zagadnienia to występowanie wody w przyrodzie (we wszystkich stanach skupienia), zasolenie mórz i oceanów oraz badanie różnic w Czytaj dalej…

Kuchnia czy laboratorium chemiczne? – dwie edycje szkolenia za nami!

  W dniach 17 i 23 października odbyły się dwie edycje warsztatów „Kuchnia czy laboratorium chemiczne” prowadzonych panią Małgorzatę Onasch, doradcę metodycznego w zakresie geografii. Podczas spotkania nauczyciele przeprowadzili szereg doświadczeń na bazie składników, które można znaleźć w każdej kuchni: sody oczyszczonej, octu, pieprzu , cukru, oleju i soku owocowego. Czytaj dalej…