Wyniki „Konkurs Wiedzy o Gdyni dla Dorosłych”

Znamy już laureatów ” Konkurs Wiedzy o Gdyni dla Dorosłych”. Gratulujemy wygranym, ale również słowa uznania dla wszystkich, którzy przystąpili do konkursu. Pytania były naprawdę bardzo trudne. Gratulacje Poniżej zamieszamy listę Laureatów, wyniki wszystkich uczestników w kolejności alfabetycznej, jak również pytania z prawidłowymi odpowiedziami. Dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację konkursu Czytaj dalej…

Vademecum Dyrektora 04.02.2021 r.

„Dbanie o rozwój społeczno-emocjonalny uczniów w czasie pandemii„ Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 10:00 – 12:00. Zapisy na szkolenie: Cel główny: Celem warsztatu jest przekazanie Dyrektorom wiedzy w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego a także zapoznanie ich ze sposobami na jego stymulację. Cele szczegółowe: · pogłębienie wiedzy Dyrektorów w zakresie rozwoju Czytaj dalej…

Wykład dla studentów WSAiB

Oprócz naszej standardowej działalności angażujemy się też w gościnne nauczanie studentów – dziś (19 stycznia) Pan Dyrektor GODN Wojciech Jankowski poprowadził wykład dla studentów kierunku Zarządzania w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni na temat kierowania placówkami oświatowymi. Jako doświadczony wieloletni dyrektor miał do przekazania słuchaczom mnóstwo cennej teoretycznej Czytaj dalej…

Początek współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Uniwersytetem Gdańskim

W dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowskiego – dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z prof. nadzw. dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim – prorektorem ds. jakości kształcenia i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Rozmus – nauczyciel-konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Rozmowa dotyczyła możliwości podjęcia wspólnych Czytaj dalej…

Sieć współpracy nauczycieli chemii

15 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli chemii inicjujące wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą. Zostały wyznaczone cele i zadania na kolejne spotkania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacyjnych. Wiodącym tematem były metody, formy i techniki w nauczaniu chemii w systemie stacjonarnym oraz online z uwzględnieniem Czytaj dalej…