Praca z uczniem z doświadczeniem migracji

W Szkole Podstawowej nr 47 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej na temat „Nauczanie języka polskiego jako drugiego. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji”. Na spotkaniu zaprezentowano metody pracy z uczniem cudzoziemskim oraz wskazano źródła praktycznych narzędzi dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach. Dziękuję za zaangażowanie, wymianę doświadczeń i cenne uwagi. Elżbieta Czytaj dalej…