Praca z klasą wielokulturową

Opublikowane przez Elżbieta Andruchow w dniu

W Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni odbyło się szkolenie pt. Jak pracować z klasą wielokulturową? Praca z uczniem z doświadczeniem migracji. Na spotkaniu dyskutowano na temat trudnych sytuacji w pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz o problemach wychowawczych i adaptacyjnych. Była to dobra okazja do podzielenia się doświadczeniami i refleksjami zaangażowanych w swoją pracę praktyków. Dziękuję za zaproszenie. Elżbieta Andruchów