Szkolenie rady pedagogicznej

18 maja w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni odbyło się szkolenie rady pedagogicznej: Ocenianie kształtujące – jak zacząć? Omówiliśmy podstawowe założenia oceniania kształtującego, poćwiczyliśmy układanie kryteriów sukcesu i tworzenie informacji zwrotnej. Była też okazja do wymiany doświadczeń i refleksji na temat oceniania.  Życzymy sukcesów i dużo satysfakcji z wdrażania Dowiedz się więcej…

Szkolenie: kompetencje kluczowe

14 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni odbyły się warsztaty poświęcone kompetencjom kluczowym. Odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest kompetencja i omówiliśmy wszystkie kompetencje kluczowe. Sporo czasu poświęciliśmy na praktyczne sposoby rozwijania kompetencji kluczowych u naszych uczniów. Podobne szkolenie oferujemy także radom pedagogicznym. Zapraszamy! Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender

Kompetencje kluczowe – szkolenie rady pedagogicznej

5 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku odbyło się szkolenie Rozwijanie kompetencji kluczowych. W pierwszej części spotkania zajmowaliśmy się ośmioma kompetencjami w kontekście wyzwań współczesnego świata. Następnie omówiliśmy sposoby rozwijania kompetencji na poziomie całej placówki oraz w codziennej pracy nauczyciela. Dziękuję Wszystkim Uczestnikom za aktywny udział i Dowiedz się więcej…

Szkolenie: Notuję, myśląc – myślę, notując

31 marca odbyło się szkolenie poświęcone samodzielnemu sporządzaniu notatek. Okazuje się, że ta czynność nie musi być dla uczniów nudna i męcząca. Omówiliśmy uniwersalne zasady rządzące notowaniem. W formie warsztatowej ćwiczyliśmy różne typy notowania służące uczeniu się, myśleniu krytycznemu i kreatywności.  Już po Wielkanocy, 14 kwietnia bierzemy na warsztat kompetencje Dowiedz się więcej…

Notuję, myśląc – myślę, notując. Zapraszamy!

Warto robić notatki. Służą uczeniu się, rozwijaniu samodzielności, myśleniu krytycznemu i kreatywnemu. Nauczyciel może pokazać swoim uczniom, jak notować skutecznie, a nawet z przyjemnością. Najlepiej, jeśli poszerzy swoje umiejętności podczas praktycznych warsztatów – takich jak nasze, już w piątek, 31 marca. Zapraszamy do zapisów. Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender

Jak uczyć naszych uczniów uczenia się? (część 2)

24 marca w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni odbyła się druga część szkolenia: Jak uczyć naszych uczniów uczenia się? Tym razem zajmowaliśmy się technikami uczenia się, w tym mnemotechnikami. Omawialiśmy konkretne przykłady z rzeczywistości szkolnej. Wymienialiśmy się pomysłami i opiniami na temat tego, co w uczeniu się działa najlepiej. Dowiedz się więcej…

Notuję, myśląc – po warsztatach dla nauczycieli

18 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni odbyło się szkolenie Notuję, myśląc – myślę, notując. Podczas zajęć zajmowaliśmy się dobrymi notatkami. Dobre notatki  – to nie takie, na które tylko dobrze się patrzy. Dobre notatki sprzyjają zaangażowaniu i przetwarzaniu informacji, dzięki temu służą uczeniu się i rozwijaniu Dowiedz się więcej…

Kompetencje kluczowe – szkolenie rady pedagogicznej

27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni odbyło się szkolenie pt. Kompetencje kluczowe. Analizowaliśmy przyczyny, dla których warto zainteresować się kompetencjami kluczowymi, poznawaliśmy każdą z nich i omówiliśmy sposoby rozwijania kompetencji w codziennej praktyce szkolnej, na lekcjach różnych przedmiotów. Dziękuję Pracownikom Szkoły za współpracę i miłą atmosferę, a Dowiedz się więcej…

Uczmy uczenia się! – po szkoleniu

21 października 2022 roku  w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni odbyło się szkolenie: Jak uczyć naszych uczniów uczenia się? Ta umiejętność nigdy się nie zdezaktualizuje. Omówione i przećwiczone zostały sposoby organizacji własnej pracy, narzędzia do zarządzania sobą, techniki uczenia się i powtarzania. Niedługo, bo już 18 listopada odbędzie się Dowiedz się więcej…