Wspólna inicjatywa Komisji Oświaty i GODN – stałe badanie potrzeb gdyńskich placówek oświatowych

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

We wtorek 24 września Komisja Oświaty wraz z dyrektorem GODN złożyli wizytę w gdyńskich placówkach oświatowych. Spotkanie jest wynikiem rozmów i inicjatywy tych dwóch jednostek, którego celem jest stałe monitorowanie potrzeb szkół, zespołów oraz przedszkoli i bieżącej modyfikacji oferty szkoleniowej. W dniu dzisiejszym komisja miała przyjemność spotkać się i rozmawiać z Panią dyrektor Moniką Małyszko (Szkoła Podstawowa nr 17), Panią dyrektor Ewą Stoińską (Szkoła Podstawowa nr 29) oraz Panią dyrektor Alicją Bajduszewską (Szkoła Podstawowa nr 26).
Przedstawione zostały również propozycje dwóch szkoleń dla rad pedagogicznych: „Trudne, zaburzone zachowania uczniów” oraz „Budowanie relacji rodzic – nauczyciel i ich wpływ na osobowość dziecka.” Obie formy doskonalenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony Dyrektorów odwiedzonych placówek.

Więcej informacji dotyczących aktualnych szkoleń dla rad pedagogicznych: https://www.godn.eu/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/

Kategorie: Wydarzenia