Szkolenie dyrektorów placówek gdyńskich

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniach 24-25 października odbyło się szkolenie dla dyrektorów placówek gdyńskich. Wydarzenie składało się z dwóch części tematycznych:

1. Dyrektor szkoły – moderator, trener coach – prelekcja Jarosława Kordzińskiego,  trenera, szkoleniowca, niezależnego eksperta oświatowego.

W tej części szkolenia omówione zostały zagadnienia kompetencji dyrektora jako przywódcy, jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Ponad to, ukazane zostały techniki i metody pracy łączące sposób działania moderatora, facylitatora i coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły.
Przedstawione były też:
– nadrzędność przywództwa nad zarządzaniem,
– połączenie kompetencji społecznych z kompetencjami z zakresu zarządzania,
– możliwości rozwojowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

2.  „Wizerunek jako ważny element i czynnik wzmacniający autorytet
nauczyciela w szkole” – Klaudia Kornacka, coach, psychodietetyk,
 stylistka.

Szkolenie dotyczyło istoty wizerunku nauczyciela i dyrektora jako ważnego środka prowadzącego do osiągnięcia autorytetu u uczniów, rodziców i współpracowników. Nie od dziś wiadomo, że pierwsze wrażenie i codzienna dbałość o swój wizerunek jest wyrazem nie tylko szacunku do otaczających osób, ale przede wszystkim wyraźną wizytówką profesjonalnego podejścia do powierzonych zadań. Wizerunek jest nośnikiem informacji o dbałości nie tylko o wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim drobiazgowego i dokładnego, a przy tym odpowiedzialnego podejścia do każdego podejmowanego przez nauczyciela czy dyrektora zadania. Omówione zostały również psychologiczne aspekty i sposoby budowania autorytetu wśród współpracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Kategorie: Wydarzenia