Kreatywność w Działaniu. Szkolenie ZNP o Tworzeniu Pozytywnego Środowiska Pracy.

Opublikowane przez Anna Zięba w dniu

W piątek 17 listopada nasze doradczynie, Marzena Paradowska i Anna Zięba, poprowadziły szkolenie wśród uczestników Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Spotkanie, zatytułowane ,,Tworzenie pozytywnego środowiska pracy kluczem do współpracy i kreatywności”, odbyło się w formie interaktywnego warsztatu.

Atmosfera panująca podczas szkolenia była pełna zaangażowania, zarówno ze strony prowadzących, jak i uczestników. Marzena Paradowska i Anna Zięba nie tylko przekazały teoretyczne aspekty związane z tworzeniem pozytywnego środowiska pracy, ale także skutecznie zaangażowały uczestników w różnorodne praktyczne ćwiczenia i dyskusje.

Poprzez zastosowanie formy warsztatowej, uczestnicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć w procesie nauki i wymiany doświadczeń. Dynamiczna wymiana myśli i pomysłów sprzyjała budowaniu pozytywnego ducha grupy, co jest kluczowe dla rozwijania kreatywności i osiągania sukcesów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

Szkolenie dostarczyło uczestnikom cennych narzędzi do budowy pozytywnego środowiska pracy oraz inspirowało ich do działań, które wpłyną pozytywnie na ich codzienną pracę. To wydarzenie nie tylko zwiększyło wiedzę uczestników, ale także umożliwiło im praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w realnym środowisku pracy.

Polecamy to szkolenie jako szkolenie rad pedagogicznych w placówkach oświatowych.

Red. Anna Zięba