#Halo! Ja tu jestem!

Opublikowane przez Anna Zięba w dniu

Halo! Ja tu jestem! to projekt otwarty, wieloaspektowy, zwracający uwagę na problemy relacyjne i ich przyczyny, dotykający zjawiska tzw. ,,znikających uczniów”.

Skierowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców.
Celem głównym akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby młodego człowieka po drugiej stronie ekranu. Stworzenie banku pomysłów, które zbudują relacje i podtrzymają je podczas zdalnej edukacji. Na platformie Wakalet powstanie zbiór sposobów na zachęcenie środowiska szkolnego do wspólnego tworzenia przestrzeni opartej na zaufaniu, dialogu i współpracy.

Każdy nauczyciel prowadząc lekcje zdalne zetknął się z problemem “ucznia widmo”, co często prowadzi do wycofania się dziecka z życia społecznego, apatii, utraty sensu nauki, depresji. Nauczyciela natomiast do braku motywacji, chęci działania, wypalenia lub frustracji.

Zatem, czy możemy coś zrobić, aby uczeń sam, z własnej inicjatywy włączył kamerę?
W jaki sposób zapewnić mu komfort i bezpieczeństwo?
Jak zainicjować rozmowę o trudnościach ?
Jak budować relacje?
Jak zachęcić do czynnego udziału w lekcji?

Autorkami projektu są Anna Zięba – doradca w GODN z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, Marzena Paradowska– doradca GODN z matematyki, Beata Chojnowska-Gąsiorek – doradca metodyczny z informatyki, m.in. autorka nakładki projektu na FB #halojatujestem.
Projekt współtworzony jest przy wsparciu doradców metodycznych
z GODN: Monika Piekarz – doradcy metodycznego z zakresu doradztwa zawodowego, Doroty Płotki oraz Lucyny Lewandowskiej – doradczyń metodycznych z zakresu wsparcia pedagogiczno- psychologicznego.

Projekt podzielony został na trzy etapy i trwa od 17 kwietnia do 10 maja.
Zapraszamy nauczycieli z całej Polski do zapoznania się z akcją, wypełnienia ankiety, podzielenia się pomysłami oraz opublikowania zdjęcia z uczniami ze zdalnych zajęć na własnej stronie internetowej z #halojatujestem.

Podsumowaniem Eksperymentu będą debaty pedagogów, psychologów oraz rozmowy z autorami najciekawszych rozwiązań.

Zapraszamy do śledzenia strony FB , na której pojawiać się będą informacje o kolejnych etapach wydarzenia.
Włączcie się do akcji! Zachęcamy również do skorzystania z naszej nakładki profilowej, którą znajdziecie pod #halojatujestem.

Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Oktawii Gorzeńskiej oraz Wiosny Edukacji.

,,Niech moc będzie z Wami!”